Member Privacybeleid

Voor het laatst gewijzigd op 12 oktober 2018
Dit Member Privacybeleid beschrijft de soorten informatie die ik als onafhankelijk Herbalife Nutrition member verzamel over mijn klanten, potentiële klanten en bezoekers van mijn website(s) en applicaties, en de doeleinden waarvoor ik die informatie gebruik. Eventuele wijzigingen aan dit beleid worden op deze site geplaatst. Dit beleid is uitsluitend van toepassing op naar de klant gerichte websites en applicaties waar dit beleid is weergegeven en mijn activiteiten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Ik ben de gegevensbeheerder van deze informatie; u kunt contact met mij opnemen via de contactgegevens op de website en/of applicatie.

Welke gegevens kan ik via deze website verzamelen?
Ik kan informatie rechtstreeks van u verzamelen, zoals uw naam en adres, als u bijvoorbeeld een formulier invult om informatie over Herbalife Nutrition producten aan te vragen.

Wat is het rechtmatige zakelijke doeleinde voor de verzameling van deze informatie?
Via deze website verzamel ik uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden:
• Om een contract met u voor te bereiden of uit te voeren, zoals:
o om uw bestellingen te verwerken;
o om uw producten te verzenden/leveren;
o om u advies en opvolging te verstrekken;
o om terugnames of garantieaanspraken af te handelen;
o voor betalingsdoeleinden.

• Om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals:
o om belasting- en boekhoudregels na te leven;
o om terughaalacties met betrekking tot producten uit te voeren; en
o om gehoor geven aan informatieverzoeken van bevoegde openbare instanties en gerechtelijke autoriteiten.

• Om aan mijn legitieme zakelijke belangen te voldoen, zoals:
o om aan mijn verplichtingen jegens Herbalife Nutrition te voldoen, waaronder verplichtingen onder het verkoop- en marketingplan van Herbalife Nutrition;
o om op uw vragen in te gaan;
o om mijn dienstverlening aan u te verbeteren en de integriteit en veiligheid van mijn diensten te beschermen;
o om kwaliteitscontroles uit te voeren
o om Herbalife Nutrition’s gedragsregels voor onafhankelijke members en mijn of Herbalife Nutrition’s rechten af te dwingen;
o om een verdediging voor te bereiden voor eventuele wettelijke rechten die ik heb;
o om u informatie en reclamemateriaal te verstrekken over Herbalife Nutrition’s producten, mijn diensten en speciale aanbiedingen.

• Op basis van uw toestemming:
o om gezondheidsinformatie te verzamelen die nodig is om aanbevelingen voor Herbalife Nutrition producten te kunnen doen, voortgang te controleren en advies op maat te geven;
o voor het gebruik van uw e-mailadres of telefoonnummer voor de marketing van Herbalife Nutrition®-producten en -diensten en aanverwante producten en diensten.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door dit mij te laten weten via mijn contactgegevens, die te vinden zijn op mijn website en/of applicatie, of, met betrekking tot marketingberichten, door de ‘opt-out’-instructies in het betreffende bericht te volgen.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?
Ik kan uw gegevens uitsluitend bewaren voor de periode dat ik deze nodig heb voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of zoals wettelijk opgelegd, afhankelijk van welke periode langer is. De exacte duur hangt af van het doeleinde waarvoor de gegevens gebruikt worden.

Met wie deel ik uw persoonlijke gegevens?
Relevante persoonlijke gegevens worden gedeeld met:
• Herbalife Nutrition om uw bestellingen te kunnen vervullen en verzenden, het bedrijf en zijn websites te runnen, kwaliteitscontroles uit te voeren, de betreffende wetgeving na te leven en voor de administratie van zijn verkoop- en marketingplan.
• Mijn professionele adviseurs zoals accountants en belastingadviseurs;
• Andere leveranciers die me helpen met het runnen van mijn Herbalife Nutrition business, zoals e-maildiensten;
• Logistieke dienstverleners;
• andere Herbalife members onder het verkoop- en marketingplan van Herbalife Nutrition;
• andere partijen, zoals wettelijk opgelegd of om te voldoen aan een dagvaarding, een gerechtelijke procedure of een soortgelijke juridische of gerechtelijke procedure of arbitrage, inclusief openbaarmaking aan bevoegde externe auditors of overheidsinstanties, of om fraude te onderzoeken of te voorkomen.

Herbalife Nutrition zal de gegevens die ik ze verstrek, gebruiken in overeenstemming met zijn privacybeleid. Voor meer informatie kunt u op de koppeling Privacybeleid Herbalife Nutrition onderaan mijn website klikken.
Wat zijn uw rechten wat betreft deze persoonlijke gegevens?

• Als u in Europa woont, hebt u diverse rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht op inzage in uw gegevens, het recht om deze zo nodig te corrigeren om ervoor te zorgen dat ze actueel zijn, om bepaalde soorten verwerkingen te beperken, bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerkingen (zoals direct marketing) en het recht op dataportabiliteit (als u wilt dat uw gegevens naar een andere partij doorgestuurd worden). U hebt tevens het recht om in bepaalde gevallen te eisen dat uw gegevens gewist worden (overeenkomstig de geldende wetgeving).
• Als u geen reclame per e-mail of sms wilt ontvangen, kunt u zich voor deze berichten afmelden.
• Als u in de Europese Economische Ruimte woont en hebt bezwaar tegen de manier waarop ik uw persoonlijke gegevens verzamel of gebruik, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw rechtsgebied.

Als u nog vragen hebt over dit beleid en mijn werkwijzen, of als u klachten hebt over de manier waarop ik uw persoonlijke gegevens gebruik, dan kunt u contact met mij opnemen via de contactgegevens op mijn website.
Hoe draag ik uw gegevens over?
Ik draag uw persoonlijke gegevens niet over buiten Europa, behalve op basis van uw specifieke, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.
Hoe weet u wanneer dit beleid gewijzigd wordt?
Privacywetgeving, richtlijnen en jurisprudentie veranderen constant. Daarom kan dit beleid van tijd tot tijd gewijzigd worden. Ik raad u aan mijn website periodiek te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van de laatste versie van dit beleid.
Hoe kunt u contact met me opnemen?
U kunt contact met mij opnemen via de contactgegevens op mijn website.

Call Now Button